بنر
جکوزی

 جکوزی های شاینی با استفاده از مدرن ترین سیستم های پنوماتیک و دیجیتالی با طراحی فوق العاده و توان و طول عمر بالا جوابگوی نیاز مشتریان سخت گیر دراین زمینه می باشد.
وجود آبشن های گوناگون همچون ماساژور ، سیستم های صوتی و تصویری و ساکشن های مختلف نیز موجب تمایز این محصول از سایر رقبا شده است .
 

 جهت مشاهده جزئیات هر مدل بر روی تصویر آن کلیک کنید:

Jacuzzi JA001

(N-JA001 140X80X60 (cm

Jacuzzi JA002

(N-JA002 165X90X70 (cm

Jacuzzi JA003

(N-JA003 150X85X70 (cm

Jacuzzi JA004

(N-JA004 150X93X65 (cm

Jacuzzi JA005

(N-JA005 160X75X65 (cm

Jacuzzi JA006

(N-JA006 146x86x76 (cm

Jacuzzi JA007

(N-JA007 170X85X70 (cm

Jacuzzi JA008

(N-JA008 170X85X70 (cm

Jacuzzi JA009

(N-JA009 157X90X70 (cm

Jacuzzi JA010

(N-JA010 170X80X65 (cm

Jacuzzi JA011

(N-JA011 170X70X57 (cm

Jacuzzi JA012

(N-JA012 145X145X55 (cm

Jacuzzi N-JA013

(N-JA013 130X130X56 (cm

Jacuzzi N-JA014

(N-JA014 145X145X55 (cm

Jacuzzi N-JA015

(N-JA015 140X140X60 (cm

Jacuzzi n-ja016

(N-JA016 150X150X70 (cm

Jacuzzi N-JA017

(N-JA017 175X120X73 (cm

Jacuzzi N-JA018

(N-JA018 180X110X56 (cm

Jacuzzi N-JA019

(N-JA019 175X95X55 (cm

Jacuzzi n-ja020

(N-JA020 180X96X60 (cm

Jacuzzi N-JA021

(N-JA021 220X155X88 (cm

Jacuzzi N-JA022

(N-JA022 200X200X88 (cm

Jacuzzi N-JA024

(N-JA024 156X97X57 (cm

Jacuzzi N-JA025

(N-JA025 181X87X63 (cm

Jacuzzi N-JA026

(N-JA026 170X70X60 (cm

Jacuzzi N-JA027

(N-JA027 175X80X60 (cm

Jacuzzi N-JA028

(N-JA028 155X155X63 (cm

Jacuzzi N-JA029

(N-JA029 170X75X60 (cm

Jacuzzi N-JA030

(N-JA030 150X75X55 (cm

Jacuzzi N-JA031

(N-JA031 170X75X60 (cm

Jacuzzi N-JA032

(N-JA032 181X101X63 (cm